Sök:
Livslängd på munstycken vid användande av vanliga Blästermaterial

Munstycks material      Stålsand       Kvarts sand     Aluminium oxid
Volfram karbid          500-800 tim.       300-400tim.         20-40 tim.
Kisel karbid XSC      700-1700 tim.    700-1000 tim       350-700 tim.
Bor karbid  XSB     1900-2300 tim.    950-1400 tim.      450-950 tim.

Själv-sintrade borkarbid (XSB) munstycken
XSB är ett banbrytande självsintrat bor-karbid (B4C) -material, som används främst vid tillverkningen av munstycken. Den unika produktionsprocessen minskar tillverkningskostnaderna kraftigt och gör det möjligt att tillverka även de mest komplexa formerna. Upp till över 2000tim livslängd beroende på typ av blästermedel.
Blästermunstycke 8 mm borkarbid

Blästermunstycke 8 mm borkarbid


460:-