Sök:
Blästermunstycken med kärna av hårdmetall hölje i aluminium.
Små raka för 1/2" blästerslang och venturi munstycken för övriga slangar.

Luftbehov vid olika munstycksdiameter och tryck

Munstycke              5 bar                         6 bar                       7 bar

6,4 mm              1,7 m³/min                 2,0 m³/min             2,3 m³/min
8,0 mm              2,8 m³/min                 3,4 m³/min             3,8 m³/min
9,5 mm              4,0 m³/min                 4,8 m³/min             5,6 m³/min
11,0 mm            5,5 m³/min                 6,5 m³/min             7,5 m³/min
12,7 mm            7,0 m³/min                 8,5 m³/min             9,5 m³/min

Livslängd på munstycken vid användande av vanliga blästermaterial

Munstycks material   Stålsand      Kvarts sand        Aluminiuoxid

Volfram karbid        500-800 tim.    300-400 tim.           20-40 tim.
Kisel karbid XSC    700-1700 tim.   700-1000 tim       350-700 tim.
Bor karbid XSB    1900-2300 tim.   950-1400 tim.      450-950 tim.

Blästermunstycke 8


755:-