Sök:
 


Aquastorm

Blästerutrustning för våtblästring där sand och vatten
blandas direkt i behållaren, kallat slurry
blästring.

Blästring av stål och
betong ytor.
Fördelarna man uppnår jämfört med vanlig fristråle blästring
är
Minskat slitage på slang och munstycke.

Nästan dammfritt

Sparar upp till 60% blästermedel.

Ingen statisk elektricitet.

Mindre föroreningar på den blästrade ytan.

Endast blästerslang och munstycke att hålla reda på.

Soft Blästring

Tack vare den exakta mängden blästermedel och möjligheten
att arbeta med lågt tryck, gör Aquastorm till den mest professionella
utrustningen för soft blästring.

Vanliga
användningsområden

Fasader

Statyer

Vägmarkeringar

Trä

Rostfritt stål ( mycket bra med glaskulor)

Vid blästring vi låga tryck 1-3 bar rekomenderas 1" slang och mindre munstycke.